Untitled

Làm đồng bọn ru ngủ tiềm thức như thế đã quá đủ.

Bản thân mình cũng phàm phu tục tử đi , bắc ghế đi hầu thiên hạ để mong chút lại quả.

Giờ hậu quả đã nhãn tiền thì mình thiệt đầu tiên, lựa chọn khi đó dù gì cũng có một phần trong lúc tỉnh táo, thế nên chỉ còn mỗi một mình giải quyết, đời vốn thế, chơi xong dông, máu mủ ruột thịt có lợi dụng cũng phủi tay không biết, làm to chuyện nó lại bảo chỉ là giao dịch dân sự tao thách mày làm gì được tao đấy. Giở mặt kiểu này đâu phải ít, giờ anh chị em trong nhà nó cắn nhau ầm ầm vì miếng đất bé tí trong khi két cất vài cái sổ đỏ. Trước khi chuyện xa tới mức đó thì nên bắt tay vào dọn cứt ngay bây giờ. Dọn luôn cả phần người khác để trả giá cho niềm tin ngu dốt vào sự tự giác và lương thiện của con người.

Ngu thì nhận là ngu, cái gì không đụng chạm quá thì thôi, chẳng mất công đôi co giải thích cho mệt óc, chỉ tổ tốn thêm thời gian.

10 năm vừa qua mình đã làm gì thế này?

 

Advertisements